อภิธานศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับนักธุรกิจ
Contents

การร่วมกันกำหนดราคาประมูล

เกิดขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ ตกลงผลลัพธ์ของการประมูลหรือขั้นตอนการขายร่วมกัน ไม่ว่าโดยตัดสินใจล่วงหน้าว่าบริษัทใดจะเสนอราคา ใครจะเสนอราคาที่ดีที่สุด หรือราคาประมูลหรือราคาการขายควรเป็นเท่าใด กฎหมายการแข่งขันทางการค้าห้ามการร่วมกันกำหนดราคาประมูลอย่างเด็ดขาด

กลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคา

คำว่ากลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคาใช้เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์หรือการเตรียมการระหว่างคู่แข่งสองรายขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการแข่งขันระหว่างตนเอง และเพิ่มราคาหรือการได้ผลกำไรให้สูงกว่าระดับที่สามารถบรรลุได้เมื่อแข่งขันกัน ตัวอย่างทั่วไปสำหรับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคา ได้แก่ การกำหนดราคา การแบ่งตลาด และการร่วมกันกำหนดราคาประมูล โดยปกติแล้วกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคาจะเป็นความลับและไม่เป็นทางการ ซึ่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้าห้ามไว้อย่างเด็ดขาด

การบุกจับกุมตอนรุ่งเช้า

ผู้มีอำนาจควบคุมการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจที่กว้างขวางในการสอบสวนกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคา ซึ่งรวมถึงอำนาจในการตรวจค้นสถานประกอบการหรือที่พักอาศัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยึดหลักฐาน การตรวจค้นเหล่านี้เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าการบุกจับกุมตอนรุ่งเช้า เนื่องจากผู้สอบสวนมักไปถึงตอนเช้าตรู่ (แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน)

การร่วมทุน

เป็นคำที่มีความหมายเฉพาะซึ่งอธิบายถึงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างบริษัทสองแห่งขึ้นไป การร่วมทุนอาจเป็นการจัดการตามสัญญาแบบง่ายๆ หรือประกอบขึ้นเป็นบริษัทอิสระ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าควบคุมการร่วมทุนอย่างเข้มงวด คุณต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย หากคุณกำลังพิจารณาที่จะร่วมทุน

ส่วนแบ่งตลาด

เป็นแนวคิดที่สำคัญในกฎหมายการแข่งขันทางการค้า การละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าบางอย่างจะได้รับการละเว้นโทษ หากผู้เข้าร่วมมีส่วนแบ่งเล็กน้อยในตลาดที่เกี่ยวข้อง แต่กิจกรรมของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคา (เช่น การกำหนดราคา การแบ่งตลาด และการร่วมกันกำหนดราคาประมูล) เป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าคู่กรณีจะมีส่วนแบ่งตลาดเท่าใดก็ตาม

การแบ่งตลาด

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคา สมาชิกของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดราคาตกลงที่จะไม่แข่งขันกัน โดยจัดสรรลูกค้าหรือพื้นที่เฉพาะให้แก่สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่ร่วมกันกำหนดร

การกำหนดราคา

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าห้ามการกำหนดราคาไว้อย่างเข้มงวด และรวมถึงการตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการใดๆ เกี่ยวกับระดับราคาหรือการขึ้นราคาระหว่างคู่แข่งต่างๆ การกำหนดราคาที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ การตั้งราคาขั้นต่ำหรือราคาเป้าหมาย การร่วมมือกันขึ้นราคาในเวลาเดียวกัน และการตกลงเงื่อนไขทางการค้าในด้านต่างๆ เช่น ส่วนลด ผลกำไร เงินคืน ข้อตกลงในการให้สินเชื่อ การชำระเงินล่วงหน้า ราคาขั้นต่ำและราคาเต็ม

ข้อตกลงการวิจัยและการพัฒนา

ข้อตกลงที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ คู่แข่งอาจทำข้อตกลงการวิจัยและการพัฒนาเพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน ข้อตกลงการวิจัยและการพัฒนาถูกควบคุมโดยกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่ไม่ได้ห้ามอย่างเลี่ยงไม่ได้ คุณต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย หากคุณกำลังพิจารณาที่จะทำข้อตกลงการวิจัยและการพัฒนากับคู่แข่ง

{ "siteName" : "PLC", "objType" : "PLC_Doc_C", "objID" : "1247243285110", "objName" : "E2DE20E34E18E32E19E28E31E1EE17E4CE40E01E35E48E22E27E01E31E1AE01E", "userID" : "2", "objUrl" : "http://uk.practicallaw.com/cs/Satellite/resource/6-384-1915?service=ld", "pageType" : "Resource", "academicUserID" : "", "contentAccessed" : "true", "analyticsPermCookie" : "2-3b01f5d1:15b1e48f92a:75e2", "analyticsSessionCookie" : "2-3b01f5d1:15b1e48f92a:75e3", "statisticSensorPath" : "http://analytics.practicallaw.com/sensor/statistic" }